رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله راکتی به دفاتر مرکزی کمپانی‌های نفتی خارجی در بصره عراق

حمله راکتی به دفاتر مرکزی کمپانی‌های نفتی خارجی در بصره عراق کارگران نفتی صدای ۳ انفجار را نزدیک دفاتری چون اکسون موبیل، شل و Eni در برجسیا شنیدند. به دنبال این انفجارها دو عراقی زخمی شدند. اکسون موبیل اعلام کرد ۲۰ نیروی خارجی خود را از منطقه خارج می‌کند.  

حمله راکتی به دفاتر مرکزی کمپانی‌های نفتی خارجی در بصره عراق

کارگران نفتی صدای ۳ انفجار را نزدیک دفاتری چون اکسون موبیل، شل و Eni در برجسیا شنیدند.

به دنبال این انفجارها دو عراقی زخمی شدند.

اکسون موبیل اعلام کرد ۲۰ نیروی خارجی خود را از منطقه خارج می‌کند.