رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمی‌توانیم نسبت به سگ‌گردانی بی‌تفاوت باشیم

نمی‌توانیم نسبت به سگ‌گردانی بی‌تفاوت باشیم دادستان تهران: پلیس در مقابله با قبح‌شکنی‌ها تمام قد در میدان عمل به کار خود ادامه دهد با کسانی که به صورت سازمان یافته به هنجارشکنی اقدام کرده و اهداف دشمن را در زمینه بی عفتی و بی‌حجابی ترویج می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌شود./ ایلنا

نمی‌توانیم نسبت به سگ‌گردانی بی‌تفاوت باشیم

دادستان تهران:

پلیس در مقابله با قبح‌شکنی‌ها تمام قد در میدان عمل به کار خود ادامه دهد

با کسانی که به صورت سازمان یافته به هنجارشکنی اقدام کرده و اهداف دشمن را در زمینه بی عفتی و بی‌حجابی ترویج می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌شود./ ایلنا