رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ولی نصر: ترامپ می گوید دنبال گفتگو با ایران است

ولی نصر (از اساتید دانشگاه جان هاپ کینز آمریکا): ترامپ می گوید دنبال گفتگو با ایران است اما پمپیو و بولتون دستور کار خاص خود را دارند

ولی نصر (از اساتید دانشگاه جان هاپ کینز آمریکا): ترامپ می گوید دنبال گفتگو با ایران است اما پمپیو و بولتون دستور کار خاص خود را دارند