رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار تهران:از مردم تهران بابت ترافیک ناشی از انسداد پل گیشا عذرخواهی می‌کنم

شهردار تهران:از مردم تهران بابت ترافیک ناشی از انسداد پل گیشا عذرخواهی می‌کنم این پل ایمنی لازم را نداشت/فارس

شهردار تهران:از مردم تهران بابت ترافیک ناشی از انسداد پل گیشا عذرخواهی می‌کنم

این پل ایمنی لازم را نداشت/فارس