رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهراب مرادی در تمرینات امروز که به دنبال ثبت وزنه ۲۰۰ کیلویی بود، از ناحیه کتف به شدت آسیب دید.

سهراب مرادی در تمرینات امروز که به دنبال ثبت وزنه ۲۰۰ کیلویی بود، از ناحیه کتف به شدت آسیب دید. گفته می شود کتف او بیرون زده و حتی شنیده می‌شود آرنجش هم آسیب دیده. حضور سهراب در المپیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد./ ایران ورزشی

سهراب مرادی در تمرینات امروز که به دنبال ثبت وزنه ۲۰۰ کیلویی بود، از ناحیه کتف به شدت آسیب دید. گفته می شود کتف او بیرون زده و حتی شنیده می‌شود آرنجش هم آسیب دیده. حضور سهراب در المپیک در هاله‌ای از ابهام قرار دارد./ ایران ورزشی