رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فردا آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی نظام جدید

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی نظام جدید مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور: مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی نظام جدید سال ۹۸ ساعت ۲۴ فردا پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ماه پایان می‌پذیرد.

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی نظام جدید

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور: مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی نظام جدید سال ۹۸ ساعت ۲۴ فردا پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ماه پایان می‌پذیرد.