رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نانسی پلوسی: درخواست استیضاح ترامپ را مطرح می‌کنم

نانسی پلوسی: درخواست استیضاح ترامپ را مطرح می‌کنم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: در صورتیکه جرائم رئیس جمهوری آمریکا مشخص شد، درخواست استیضاح ترامپ را مطرح خواهم کرد./ مهر

نانسی پلوسی: درخواست استیضاح ترامپ را مطرح می‌کنم

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: در صورتیکه جرائم رئیس جمهوری آمریکا مشخص شد، درخواست استیضاح ترامپ را مطرح خواهم کرد./ مهر