رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری مدیر مالی وزارت نفت صحت ندارد

دستگیری مدیر مالی وزارت نفت صحت ندارد یک مقام مسئول در گفتگو با «انرژی نیوز»: دستگیری مدیر مالی وزارت نفت صحت ندارد/ هیچ کدام از مدیران نفتی دستگیر نشدند/ دستگیری مربوط به یکی از مدیران مالی یکی از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی صنعت نفت است

دستگیری مدیر مالی وزارت نفت صحت ندارد

یک مقام مسئول در گفتگو با «انرژی نیوز»:
دستگیری مدیر مالی وزارت نفت صحت ندارد/ هیچ کدام از مدیران نفتی دستگیر نشدند/ دستگیری مربوط به یکی از مدیران مالی یکی از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی صنعت نفت است