رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رویترز به نقل از کاخ الیزه: وزیر خارجه فرانسه در تلاش برای کاهش تنش

رویترز به نقل از کاخ الیزه: وزیر خارجه فرانسه در تلاش برای کاهش تنش، امروز راهی تهران شده است./فارس

رویترز به نقل از کاخ الیزه: وزیر خارجه فرانسه در تلاش برای کاهش تنش، امروز راهی تهران شده است./فارس