رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور موگرینی: به‌زودی برای حفظ برجام نشستی با ایران برگزار می‌کنیم

مشاور موگرینی: به‌زودی برای حفظ برجام نشستی با ایران برگزار می‌کنیم خبرگزاری رویترز ادعا کرده است که سه وزیر خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به ترویکا، بزودی برای صحبت های پایانی درباره برجام به ایران یا کشوری دیگر سفرخواهند کرد تا نشستی با مقامات عالی رتبه ایرانی برگزار کنند.

مشاور موگرینی: به‌زودی برای حفظ برجام نشستی با ایران برگزار می‌کنیم

خبرگزاری رویترز ادعا کرده است که سه وزیر خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان، موسوم به ترویکا، بزودی برای صحبت های پایانی درباره برجام به ایران یا کشوری دیگر سفرخواهند کرد تا نشستی با مقامات عالی رتبه ایرانی برگزار کنند.