رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه مهم اینفانتینو به ایران: ورود زنان به ورزشگاه را آزاد کنید

نامه مهم اینفانتینو به ایران: ورود زنان به ورزشگاه را آزاد کنید جیانی اینفانتینو با انتشار نامه‌ای فوری به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد باید مراتب حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران هرچه زودتر فراهم شود /نود

نامه مهم اینفانتینو به ایران: ورود زنان به ورزشگاه را آزاد کنید

جیانی اینفانتینو با انتشار نامه‌ای فوری به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد باید مراتب حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران هرچه زودتر فراهم شود /نود