رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واژگونی اتوبوس زائران مینابی به مقصد کربلا ۳ تن فوت کردند و ۳۸ نفر زخمی شدند

براثر واژگونی اتوبوس زائران مینابی به مقصد کربلا ۳ تن فوت کردند و ۳۸ نفر زخمی شدند مصدومان واژگونی اتوبوس زائرین مینابی در محور جاده ای شهرستان حاجی آباد به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انتقال داده شدند

براثر واژگونی اتوبوس زائران مینابی به مقصد کربلا ۳ تن فوت کردند و ۳۸ نفر زخمی شدند

مصدومان واژگونی اتوبوس زائرین مینابی در محور جاده ای شهرستان حاجی آباد به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس انتقال داده شدند