رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصرف برق ۷ استان در وضعیت قرمز قرار گرفت

مصرف برق ۷ استان در وضعیت قرمز قرار گرفت 🔹نقشه مصرف درکشور نشانگر آن است که استان‌های هرمزگان، سمنان، مرکزی، کردستان، زنجان و کلانشهرهای تهران و مشهد جزو مناطق پرمصرف کشور و در محدوده قرمز قرار دارند./ایسنا

مصرف برق ۷ استان در وضعیت قرمز قرار گرفت

🔹نقشه مصرف درکشور نشانگر آن است که استان‌های هرمزگان، سمنان، مرکزی، کردستان، زنجان و کلانشهرهای تهران و مشهد جزو مناطق پرمصرف کشور و در محدوده قرمز قرار دارند./ایسنا