رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خوزستان/ قطع برق اداره آموزش و پرورش به علت مصرف بیش از حد

خوزستان/ قطع برق اداره آموزش و پرورش به علت مصرف بیش از حد 🔹رئیس اداره برق شادگان با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر رعایت الگوی مصرف و اخطار به کلیه ادارات گفت: برق اداره آموزش و پرورش شادگان به دلیل مصرف بیش از حد مجاز در ساعات اوج مصرف، قطع شد 🔹مراونه افزود: این […]

خوزستان/ قطع برق اداره آموزش و پرورش به علت مصرف بیش از حد

🔹رئیس اداره برق شادگان با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر رعایت الگوی مصرف و اخطار به کلیه ادارات گفت: برق اداره آموزش و پرورش شادگان به دلیل مصرف بیش از حد مجاز در ساعات اوج مصرف، قطع شد

🔹مراونه افزود: این اداره قدرت درخواستی ۸۰ کیلووات دارد اما در اوج بار مصرف بیش از ۱۳۰ کیلووات مصرف می کند/ کانال دورق