رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان

استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان 🔹رئیس کل دادگستری گلستان به استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان اشاره کرد و گفت: استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان آغاز شده است و امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که تعداد زندانیان در استان کاهش یابد./ایسنا

استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان

🔹رئیس کل دادگستری گلستان به استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان اشاره کرد و گفت: استفاده از پابندهای الکترونیکی برای مجرمان آغاز شده است و امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که تعداد زندانیان در استان کاهش یابد./ایسنا