رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازهم حادثه کودک آزاری با هدف تنبیه کودک؛این بار در قزوین

بازهم حادثه کودک آزاری با هدف تنبیه کودک؛این بار در قزوین/فرو بردن کلید منزل در سر کودک دختر توسط مادرش! 🔹معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین: کودک آزاری یکی از آسیب‌های اجتماعی است که به علت ویژگی‌های تاثیرگذار آن نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب به منظور پیشگیری و کمک به رفع یا کاهش […]

بازهم حادثه کودک آزاری با هدف تنبیه کودک؛این بار در قزوین/فرو بردن کلید منزل در سر کودک دختر توسط مادرش!

🔹معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین:
کودک آزاری یکی از آسیب‌های اجتماعی است که به علت ویژگی‌های تاثیرگذار آن نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب به منظور پیشگیری و کمک به رفع یا کاهش آن به شدت احساس می‌شود، متاسفانه برخی از والدین به دلیل عدم آگاهی از عوارض مخرب تنبیه بدنی برفرزندان، مرتکب این عمل می‌شوند.
دختر ۶ ساله‌ هم اکنون در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین بستری شده /ایلنا