رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح شد

شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح شد وزیر علوم:براساس تصمیم شورای سنجش و پذیرش، برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی جاری حدنصاب نمره قرار دادیم لذا کسانی که نمره آزمون آنها منفی شود امکان قبولی در آزمون را ندارند یعنی پاسخ‌های مثبت و منفی همدیگر را به صفر می‌رسانند./ایسنا  

شیوه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح شد

وزیر علوم:براساس تصمیم شورای سنجش و پذیرش، برای پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی جاری حدنصاب نمره قرار دادیم لذا کسانی که نمره آزمون آنها منفی شود امکان قبولی در آزمون را ندارند یعنی پاسخ‌های مثبت و منفی همدیگر را به صفر می‌رسانند./ایسنا