رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعرفه مکالمه برای حجاج اعلام شد

تعرفه مکالمه برای حجاج اعلام شد 🔹اپراتور همراه اول تعرفه تماس با ایران را هر دقیقه ۳۶۰۰ تومان، دریافت تماس از ایران هر دقیقه ۲۴۰۰ تومان، تماس با عربستان هر دقیقه ۲۰۰۰ تومان، ارسال پیامک ۱,۰۰۰ تومان و اینترنت مصرف آزاد هر مگابایت ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. 🔹تعرفه مشترکان ایرانسل، برای برقراری تماس […]

تعرفه مکالمه برای حجاج اعلام شد

🔹اپراتور همراه اول تعرفه تماس با ایران را هر دقیقه ۳۶۰۰ تومان، دریافت تماس از ایران هر دقیقه ۲۴۰۰ تومان، تماس با عربستان هر دقیقه ۲۰۰۰ تومان، ارسال پیامک ۱,۰۰۰ تومان و اینترنت مصرف آزاد هر مگابایت ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.

🔹تعرفه مشترکان ایرانسل، برای برقراری تماس به ازای دریافت تماس ۲۰۰۰ تومان، مکالمات داخلی و تماس با ایران ۳,۸۰۰ تومان و ارسال پیامک ۹۰۰ تومان خواهد بود. همچنین دریافت پیامک رایگان است.