رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است

کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است معاون وزیر صنعت: کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده به طوریکه از طرفی نقدینگی در کشور بسیار بالا است و از طرفی بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد./ایسنا

کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است

معاون وزیر صنعت: کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده به طوریکه از طرفی نقدینگی در کشور بسیار بالا است و از طرفی بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌برد./ایسنا