رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کچل کردن از سربازی حذف شد

کچل کردن از سربازی حذف شد رئیس اداره منابع انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح: 🔹بر اساس تصمیم اتخاذ شده دیگر سربازان اجباری برای کچل کردن ندارند. 🔹از این پس اندازه موی سر کارکنان وظیفه برای دیپلم و پایین تر در مراکز آموزش شماره ۱۰ و سرباز و سرجوخه در حین خدمت ۱۰ تا ۱۶ […]

کچل کردن از سربازی حذف شد

رئیس اداره منابع انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح:
🔹بر اساس تصمیم اتخاذ شده دیگر سربازان اجباری برای کچل کردن ندارند.
🔹از این پس اندازه موی سر کارکنان وظیفه برای دیپلم و پایین تر در مراکز آموزش شماره ۱۰ و سرباز و سرجوخه در حین خدمت ۱۰ تا ۱۶ همچنین فوق دیپلم و بالاتر در مراکز آموزش ۱۶ و افسر و درجه دار در حین خدمت ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود.