رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: در حال برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰حوزه هستیم.

وزیر کشور: در حال برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰حوزه هستیم. بخش اعظم کار در انتخابات الکترونیکی، احراز هویت است. در احراز هویت الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم./ایسنا

وزیر کشور: در حال برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰حوزه هستیم.

بخش اعظم کار در انتخابات الکترونیکی، احراز هویت است. در احراز هویت الکترونیکی با شورای نگهبان به توافق رسیده‌ایم./ایسنا