رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عراقچی: شب گذشته بحث‌های خوبی با امانوئل بُن (مشاور دیپلماتیک ماکرون) داشتم.

عراقچی: شب گذشته بحث‌های خوبی با امانوئل بُن (مشاور دیپلماتیک ماکرون) داشتم. ما درباره جنگ اقتصادی کنونی و اینکه یک آتش بس متوازن و پایان منطقی بازی چگونه باید باشد، صحبت کردیم

عراقچی: شب گذشته بحث‌های خوبی با امانوئل بُن (مشاور دیپلماتیک ماکرون) داشتم. ما درباره جنگ اقتصادی کنونی و اینکه یک آتش بس متوازن و پایان منطقی بازی چگونه باید باشد، صحبت کردیم