رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه: هرگز حمایت ایران در زمان کودتا را فراموش نخواهیم کرد

ترکیه: هرگز حمایت ایران در زمان کودتا را فراموش نخواهیم کرد 🔹سفارت ترکیه در تهران در بیانیه‌ای با اشاره به حمایت ایران از این کشور در نخستین لحظات وقوع کودتا اعلام کرد: ترکیه هرگز فراموش نخواهد کرد که کشور دوست و همسایه در روندی این چنین سخت در کنارش قرار گرفت./ فارس

ترکیه: هرگز حمایت ایران در زمان کودتا را فراموش نخواهیم کرد

🔹سفارت ترکیه در تهران در بیانیه‌ای با اشاره به حمایت ایران از این کشور در نخستین لحظات وقوع کودتا اعلام کرد: ترکیه هرگز فراموش نخواهد کرد که کشور دوست و همسایه در روندی این چنین سخت در کنارش قرار گرفت./ فارس