رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش محمود صادقی به ترکیب افراد معرفی‌شده از سوی رییس قوه قضاییه

واکنش محمود صادقی (نماینده مجلس) به ترکیب افراد معرفی‌شده از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان

واکنش محمود صادقی (نماینده مجلس) به ترکیب افراد معرفی‌شده از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان