رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو از بندر فجیره در امارات راهی بندر جبیل در سعودی بوده

کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو از بندر فجیره در امارات راهی بندر جبیل در سعودی بوده که توقیف می شود /الجزیره

کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو از بندر فجیره در امارات راهی بندر جبیل در سعودی بوده که توقیف می شود /الجزیره