رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد منصور؛ مجری الجزیره: تهران به خوبی شخصیت ترامپ را مورد بررسی قرار داده

احمد منصور؛ مجری الجزیره: تهران به خوبی شخصیت ترامپ را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، سیاستش در قبال او را از “صبر استراتژیک” به تحریک “استراتژیک” تغییر داده؛ مانند ساقط کردن پهپاد آمریکایی، توقیف نفتکش یا فیلمبرداری از ناوهای جنگی و ترامپ در نهایت با آن‌ها مذاکره خواهد کرد

احمد منصور؛ مجری الجزیره: تهران به خوبی شخصیت ترامپ را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، سیاستش در قبال او را از “صبر استراتژیک” به تحریک “استراتژیک” تغییر داده؛ مانند ساقط کردن پهپاد آمریکایی، توقیف نفتکش یا فیلمبرداری از ناوهای جنگی و ترامپ در نهایت با آن‌ها مذاکره خواهد کرد