رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخی گزارش‌های تائیدنشده از احتمال توقیف یک نفتکش دیگر (به جز نفتکش بریتانیایی) از سوی ایران حکایت دارد

برخی گزارش‌های تائیدنشده از احتمال توقیف یک نفتکش دیگر (به جز نفتکش بریتانیایی) از سوی ایران حکایت دارد ‏این نفتکش متعلق به کشور لیبریا در شرق آفریقا که به مقصد عربستان در حال حرکت بوده ناگهان به سمت سواحل ایران تغییر مسیر داده ‏نام این نفتکش “مصدر” بوده و پرچم کشور لیبریا را دارد و […]

برخی گزارش‌های تائیدنشده از احتمال توقیف یک نفتکش دیگر (به جز نفتکش بریتانیایی) از سوی ایران حکایت دارد

‏این نفتکش متعلق به کشور لیبریا در شرق آفریقا که به مقصد عربستان در حال حرکت بوده ناگهان به سمت سواحل ایران تغییر مسیر داده

‏نام این نفتکش “مصدر” بوده و پرچم کشور لیبریا را دارد و تحت مدیریت یک شرکت انگلیسی است