رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران دومین نفتکش بریتانیایی را توقیف کرده است

العربیه مدعی شد: ایران دومین نفتکش بریتانیایی را توقیف کرده است

العربیه مدعی شد: ایران دومین نفتکش بریتانیایی را توقیف کرده است