رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارشگر سیاست خارجی المانیتور: ملاقات ظریف با سناتور رند پال با مجوز ترامپ بوده

گزارشگر سیاست خارجی المانیتور: ملاقات ظریف با سناتور رند پال با مجوز ترامپ بوده و برخی از کارشناسان معتقدند این جلسه‌ی کوتاه می تواند تلاش‌هایی برای آغاز مذاکره باشد.

گزارشگر سیاست خارجی المانیتور: ملاقات ظریف با سناتور رند پال با مجوز ترامپ بوده و برخی از کارشناسان معتقدند این جلسه‌ی کوتاه می تواند تلاش‌هایی برای آغاز مذاکره باشد.