رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ترامپ به توقیف ۲ نفتکش بریتانیا از سوی ایران

واکنش ترامپ به توقیف ۲ نفتکش بریتانیا از سوی ایران: با بریتانیا در تماس هستیم

واکنش ترامپ به توقیف ۲ نفتکش بریتانیا از سوی ایران: با بریتانیا در تماس هستیم