رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی مصدر با پرچم لیبریا (دومین نفتکش) توقیف نشده است

کشتی مصدر با پرچم لیبریا (دومین نفتکش) توقیف نشده است به گزارش منابع نظامی مطلع در منطقه خلیج فارس، تنها کشتی توقیف شده از سوی جمهوری اسلامی ایران ،نفت کش انگلیسی “استینا ایمپرو” می باشد و کشتی مصدر توقیف نشده است. بر اساس این گزارش، کشتی مصدر در چارچوب ماموریت جاری گشتیهای نیروهای مسلح در […]

کشتی مصدر با پرچم لیبریا (دومین نفتکش) توقیف نشده است

به گزارش منابع نظامی مطلع در منطقه خلیج فارس، تنها کشتی توقیف شده از سوی جمهوری اسلامی ایران ،نفت کش انگلیسی “استینا ایمپرو” می باشد و کشتی مصدر توقیف نشده است.

بر اساس این گزارش، کشتی مصدر در چارچوب ماموریت جاری گشتیهای نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس صرفا نسبت به ضرورت دریا نوردی بی ضرر و رعایت مقررارت زیست محیطی توجیه شده و ادامه مسیر داده است.

برخی منابع رسانه ای جمعه شب از توقیف دومین کشتی بریتانیایی به نام مصدر توسط نیروهای مسلح ایران خبر دادند /نورنیوز