رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: از هرگونه بهبود در روابط آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم

پوتین: از هرگونه بهبود در روابط آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم رئیس جمهور روسیه درباره تقابل میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: 🔹این[ وضعیت] ما را نگران می‌کند چراکه در نزدیکی مرزهای ما رخ می‌دهد. این ممکن است وضعیت پیرامون ایران را بی‌ثبات کرده، برخی کشورهایی را که با آن‌ها روابط نزدیکی […]

پوتین: از هرگونه بهبود در روابط آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم

رئیس جمهور روسیه درباره تقابل میان آمریکا و ایران ابراز نگرانی کرد و گفت:
🔹این[ وضعیت] ما را نگران می‌کند چراکه در نزدیکی مرزهای ما رخ می‌دهد. این ممکن است وضعیت پیرامون ایران را بی‌ثبات کرده، برخی کشورهایی را که با آن‌ها روابط نزدیکی داریم تحت تاثیر قرار دهد، موجب افزایش موج پناهندگان در اندازه‌ای بزرگ شده و به اقتصاد جهانی از جمله در بخش انرژی آسیب وارد کند.

🔹ما از هرگونه بهبودی در روابط آمریکا و ایران استقبال می‌کنیم. حتی کمی گسترش تنش‌ها به نفع هیچ کسی نیست. به نظرم این شامل آمریکا نیز می‌شود.