رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟

آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟ ظریف در گفتگو با پی بی اس در نیویورک: اقدامات ایران تحریک آمیز است؟! ما در منطقه خودمان هستیم. آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟! مگر در سال ۲۰۱۶ در آمریکا بجای انتخابات، […]

آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟

ظریف در گفتگو با پی بی اس در نیویورک:

اقدامات ایران تحریک آمیز است؟! ما در منطقه خودمان هستیم. آمریکایی ها از ۶۰۰۰ مایل دورتر به منطقه ما آمدند؛ این تحریک آمیز نیست؟!

مگر در سال ۲۰۱۶ در آمریکا بجای انتخابات، انقلاب شده که زیر همه توافق های دولت های قبلی زده اند؟!

این سیاست که آنچه مال من است، مال من است و آنچه مال شماست قابل مذاکره است، جواب نمی دهد.