رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: خروج یا باقی ماندن انگلیس و فرانسه از برجام تفاوتی با یکدیگر ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: خروج یا باقی ماندن انگلیس و فرانسه از برجام تفاوتی با یکدیگر ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: خروج یا باقی ماندن انگلیس و فرانسه از برجام تفاوتی با یکدیگر ندارد.