رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است

یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است «شرق» مدعی شد: ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده وارد کشور کنند‌ اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.

یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شده است

«شرق» مدعی شد: ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت در امور کالاهای اساسی، از جمله شرکت‌هایی هستند که با وجود آنکه متعهد شده‌اند کالا را بر اساس ارز تخصیص داده‌شده وارد کشور کنند‌ اما بخشی از آنها را وارد کشور نکرده‌اند.