رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عربستان با حضور نظامیان آمریکا در خاک خود موافقت کرد

عربستان با حضور نظامیان آمریکا در خاک خود موافقت کرد سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با پذیرش نظامیان آمریکایی در خاک کشورش برای «تقویت امنیت و ثبات منطقه» موافقت کرد /یورونیوز

عربستان با حضور نظامیان آمریکا در خاک خود موافقت کرد

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان با پذیرش نظامیان آمریکایی در خاک کشورش برای «تقویت امنیت و ثبات منطقه» موافقت کرد /یورونیوز