رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیام فیفا به ایران کلاس VAR را برگزار کنید

پیام فیفا به ایران کلاس VAR را برگزار کنید 🔸اگر چه فیفا نرم افزاری های داخلی برای راه اندازی VAR در استادیوم های ایران را تایید نکرده است، اما خواهان برگزاری کلاس آموزشی برای کمک داوران ویدئویی شده است.

پیام فیفا به ایران کلاس VAR را برگزار کنید

🔸اگر چه فیفا نرم افزاری های داخلی برای راه اندازی VAR در استادیوم های ایران را تایید نکرده است، اما خواهان برگزاری کلاس آموزشی برای کمک داوران ویدئویی شده است.