رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قربان‌ قلی بردی‌ محمدف درگذشت

قربان‌ قلی بردی‌ محمدف رئيس جمهور ترکمنستان درگذشت

قربان‌ قلی بردی‌ محمدف رئيس جمهور ترکمنستان درگذشت