رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش جنجالی فرهیختگان در مورد فردوسی پور و برنامه نود

گزارش جنجالی فرهیختگان در مورد فردوسی پور و برنامه نود در این گزارش به ابهاماتی در مورد درآمد عادل فردوسی پور از سامانه پیامکی، اپلیکیشن، سایت اینترنت و کانال تلگرامی برنامه نود پرداخته شده است. به گفته فرهیختگان، پیگیریهای مکرر خبرنگار این روزنامه از عادل فردوسی پور برای پاسخ به ابهامات بی پاسخ مانده است.

گزارش جنجالی فرهیختگان در مورد فردوسی پور و برنامه نود

در این گزارش به ابهاماتی در مورد درآمد عادل فردوسی پور از سامانه پیامکی، اپلیکیشن، سایت اینترنت و کانال تلگرامی برنامه نود پرداخته شده است.
به گفته فرهیختگان، پیگیریهای مکرر خبرنگار این روزنامه از عادل فردوسی پور برای پاسخ به ابهامات بی پاسخ مانده است.