رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود تماشاچیان زن به ورزشگاه‌ها در حال اجرایی شدن است

ورود تماشاچیان زن به ورزشگاه‌ها در حال اجرایی شدن است ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده: وعده دولت برای ورود زنان به ورزشگاه توسط وزیر ورزش و جوانان در حال پیگیری است تاکنون نیز زنان در چندین مسابقه ورزشی در کنار مردان حضور داشته اند و خوشبختانه در طول مسابقات مشکل خاصی […]

ورود تماشاچیان زن به ورزشگاه‌ها در حال اجرایی شدن است

ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

وعده دولت برای ورود زنان به ورزشگاه توسط وزیر ورزش و جوانان در حال پیگیری است

تاکنون نیز زنان در چندین مسابقه ورزشی در کنار مردان حضور داشته اند و خوشبختانه در طول مسابقات مشکل خاصی به وجود نیامده است