رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیام تسلیت ظریف پس از درگذشت یوکیا آمانو

پیام تسلیت ظریف پس از درگذشت یوکیا آمانو: آمانو از ابتدا حامی جدی برجام بود، انتظار داریم جانشین او هم همین راه را طی کند

پیام تسلیت ظریف پس از درگذشت یوکیا آمانو: آمانو از ابتدا حامی جدی برجام بود، انتظار داریم جانشین او هم همین راه را طی کند