رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آمریکا: از ایران می‌خواهیم که همانند یک دولت عادی رفتار کند

وزیر خارجه آمریکا: از ایران می‌خواهیم که همانند یک دولت عادی رفتار کند پامپئو: 🔹دیپلماسی ابزار نخست ما برای حمایت از منافعمان بوده اما در حال حاضر در زمان خطرناکی به سر می‌بریم. 🔹رئیس جمهور آمریکا در تاکتیک‌های سیاسی خود از چیزی هراس ندارد. 🔹از ایران می‌خواهیم که همانند یک دولت عادی رفتار کند.

وزیر خارجه آمریکا: از ایران می‌خواهیم که همانند یک دولت عادی رفتار کند

پامپئو:
🔹دیپلماسی ابزار نخست ما برای حمایت از منافعمان بوده اما در حال حاضر در زمان خطرناکی به سر می‌بریم.
🔹رئیس جمهور آمریکا در تاکتیک‌های سیاسی خود از چیزی هراس ندارد.
🔹از ایران می‌خواهیم که همانند یک دولت عادی رفتار کند.