رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است

وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است رحمانی فضلی: 🔹مقرر شده بود وزارت امور اقتصاد و دارایی دستورالعملی تهیه کند تا متناسب با آن دستورالعمل، مجوز فعالیت داده شود و تا زمانی که آن دستورالعمل تهیه نشده، از نظر ما غیرقانونی است./ایسنا

وزیر کشور: بیت کوین فعلا غیرقانونی است

رحمانی فضلی:
🔹مقرر شده بود وزارت امور اقتصاد و دارایی دستورالعملی تهیه کند تا متناسب با آن دستورالعمل، مجوز فعالیت داده شود و تا زمانی که آن دستورالعمل تهیه نشده، از نظر ما غیرقانونی است./ایسنا