رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان جنجالی برادر شهید رکن آبادی

سخنان جنجالی برادر شهید رکن آبادی 🔸مرتضی‌ رکن‌آبادی، برادر شهید رکن آبادی دیپلمات ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست داد، دیشب در مصاحبه ای که شبکه افق تلویزیون پخش کرد، در سخنانی جنجالی ادعا کرد: ایران مسئولیت فاجعه منا در سال ۱۳۹۴ را به صورت مکتوب برعهده گرفته است! 🔸هنوز هیچ […]

سخنان جنجالی برادر شهید رکن آبادی

🔸مرتضی‌ رکن‌آبادی، برادر شهید رکن آبادی دیپلمات ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست داد، دیشب در مصاحبه ای که شبکه افق تلویزیون پخش کرد، در سخنانی جنجالی ادعا کرد: ایران مسئولیت فاجعه منا در سال ۱۳۹۴ را به صورت مکتوب برعهده گرفته است!
🔸هنوز هیچ مقام رسمی در باره این ادعا اظهارنظر نکرده است.