رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصاحبه احمدی نژاد با روزنامه نگار اسرائیلی حاشیه ساز شد!

مصاحبه احمدی نژاد با روزنامه نگار اسرائیلی حاشیه ساز شد! اخیرا محمود احمدی نژاد با یک روزنامه نگار اسرائیلی که برای نشریه آمریکایی «نیشن» کار می کند، مصاحبه کرده بعد همان روزنامه نگار برای یک روزنامه اسراییلی (تایم اسرائیل) ماجرای مصاحبه تلفنی‌اش با احمدی نژاد را، همراه با لینک به اصل مصاحبه با «نیشن»، نوشته […]

مصاحبه احمدی نژاد با روزنامه نگار اسرائیلی حاشیه ساز شد!

اخیرا محمود احمدی نژاد با یک روزنامه نگار اسرائیلی که برای نشریه آمریکایی «نیشن» کار می کند، مصاحبه کرده

بعد همان روزنامه نگار برای یک روزنامه اسراییلی (تایم اسرائیل) ماجرای مصاحبه تلفنی‌اش با احمدی نژاد را، همراه با لینک به اصل مصاحبه با «نیشن»، نوشته است

انتشار مصاحبه با احمدی نژاد در این روزنامه اسرائیلی با حاشیه هایی در فضای مجازی همراه بوده است

در تصویر بالا مصاحبه احمدی نژاد را در سایت روزنامه تایم اسرائیل مشاهده می کنید، با این تیتر: من یهودستیز نیستم!