رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اورانیوم غنی شده ۴.۵ درصد کشورمان به ۳۷۰ کیلوگرم رسیده است

اورانیوم غنی شده ۴.۵ درصد کشورمان به ۳۷۰ کیلوگرم رسیده است سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 🔸در حال حاضر موجودی اورانیوم غنی شده ۴.۵ درصد کشورمان حدود ۳۷۰ کیلوگرم است. 🔸ما اجازه داریم بازارهای متنوع آب سنگین در بین کشورهای اروپایی و غیر اروپایی را حفظ کنیم و این نوید خوبی را می دهد که ایران […]

اورانیوم غنی شده ۴.۵ درصد کشورمان به ۳۷۰ کیلوگرم رسیده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
🔸در حال حاضر موجودی اورانیوم غنی شده ۴.۵ درصد کشورمان حدود ۳۷۰ کیلوگرم است.

🔸ما اجازه داریم بازارهای متنوع آب سنگین در بین کشورهای اروپایی و غیر اروپایی را حفظ کنیم و این نوید خوبی را می دهد که ایران بتواند صادر کننده کالای با تکنولوژی بالا باشد.