رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقال همزمان دو قلب از یزد به تهران با بالگرد هوا ناجا با موفقیت انجام شد

انتقال همزمان دو قلب از یزد به تهران با بالگرد هوا ناجا با موفقیت انجام شد روز گذشته قلب دو جوان ۱۸ و ۳۰ ساله که مدتی پیش دچار مرگ مغزی شده بودند و با توجه به وجود ۲ بیمار نیازمند در تهران، همزمان از یزد به تهران منتقل شد /صداوسیما

انتقال همزمان دو قلب از یزد به تهران با بالگرد هوا ناجا با موفقیت انجام شد

روز گذشته قلب دو جوان ۱۸ و ۳۰ ساله که مدتی پیش دچار مرگ مغزی شده بودند و با توجه به وجود ۲ بیمار نیازمند در تهران، همزمان از یزد به تهران منتقل شد /صداوسیما