رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش عجیب تلویزیون از نماز عید قربان

تصویر: گزارش عجیب تلویزیون از نماز عید قربان؛ خانم خبرنگار در صف نماز بین نمازگزاران در حال تهیه گزارش است!

تصویر: گزارش عجیب تلویزیون از نماز عید قربان؛ خانم خبرنگار در صف نماز بین نمازگزاران در حال تهیه گزارش است!