رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسماعیلی: رییس قوه قضاییه دستور داد شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده مختومه شود

اسماعیلی: رییس قوه قضاییه دستور داد شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده مختومه شود 🔸سخنگوی قوه قضاییه گفت: نقد منصفانه را با دل و جان می پذیریم و با نقد صحیح اشکالات را می‌توانیم برطرف کنیم. ریاست قوه هم اعلام کردند از هیچ کس شکایتی ندارند و بنای شکایت شخصی را نداشته […]

اسماعیلی: رییس قوه قضاییه دستور داد شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده مختومه شود

🔸سخنگوی قوه قضاییه گفت: نقد منصفانه را با دل و جان می پذیریم و با نقد صحیح اشکالات را می‌توانیم برطرف کنیم. ریاست قوه هم اعلام کردند از هیچ کس شکایتی ندارند و بنای شکایت شخصی را نداشته و ندارند. دستور دادند شکایاتی که از جامعه در عرصه خبری انجام شده مختومه شود