رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف :ناامنی در خلیج فارس عمدتا با مداخله ایالات متحده و تروریسم اقتصادی‌اش ایجاد شده است.

ظریف در توئیتر:ناامنی در خلیج فارس عمدتا با مداخله ایالات متحده {در منطقه} و تروریسم اقتصادی‌اش {علیه ایران} ایجاد شده است. 🔹افزودن ناوگان دریایی خارجی در این راستا فقط خطر احتراق {شعله‌های جنگ} را افزایش می‌دهد. 🔹اگر آمریکا دنبال امنیت دریایی است، باید رفتار بی‌ثبات‌کننده خود را متوقف کند.

ظریف در توئیتر:ناامنی در خلیج فارس عمدتا با مداخله ایالات متحده {در منطقه} و تروریسم اقتصادی‌اش {علیه ایران} ایجاد شده است.

🔹افزودن ناوگان دریایی خارجی در این راستا فقط خطر احتراق {شعله‌های جنگ} را افزایش می‌دهد.

🔹اگر آمریکا دنبال امنیت دریایی است، باید رفتار بی‌ثبات‌کننده خود را متوقف کند.